Onlyfans Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Onlyfans dünya çapında kullanılan bir sosyal medya platformudur. Milyonlarca üye ve içerik üreticisine sahiptir.  Türkiye’de Onlyfans yayıncıları ve içerik üreterek gelir elde eden kişilerin vergi ödemeleri ile ilgili detayları inceleyeceğiz.

Onlyfans’ta Vergi Var Mı?

2022 yılında yürürlüğe giren  Gelir Vergisi Kanuna 193. 20 B Maddesi ile Sosyal Medya İçerik Üreticileri için vergi düzenlemesi yapılmıştır. Ancak 2022 öncesi sosyal medya kazançları için inceleme ve vergi cezaları gelebilmektedir. 2022 yılında çıkan yasa bu alanda bazı yöntem değişiklikleri ve bir stardart oluşturmuştur.  Diğer tüm sosyal medya platformlarında olduğu gibi Onlyfans içerik ücreticileri , elde ettiği gelirler için vergi ödemelidir.

Onlyfans Vergisi Nasıl Ödenir?

Sosyal medya istisna yasası ile , Vergi ödeme 2 temel biçimde yapılmaktadır.

  1. Gelir vergisi 4. Dilimine kadar gelir elde edenler, yani 2023 yılı için 1.900.000,00 TL ye kadar gelir elde edenler.
  2. Bir takvim yılında Gelir Vergisi 4. Dilimden daha fazla gelir elde eden kişiler. Yani 1.900.00,00 TL’den daha fazla gelir elde eden yayıncılar.

2023 Yılında 1.900.000 TL den az gelir elde edenler,  Vergi dairesinden alınacak Sosyal Medya İstisna Belgesi ile banka hesabı açarak %15 vergi ödeyeceklerdir. 2024 yılında Gelir Vergisi 4. Diliminde artış olacağı için 1.900.000 TL’den daha fazla bir rakam bu şekilde vergi olarak ödenebilir. Bu rakam 2022 yılında 880.000 TL idi.

1.900.000 TL’den fazla gelir elde eden kişiler ise, sonraki yılın Mart ayında yıllık gelir vergisi beyannamesi vermelidir. Bu durumda ödeyecekleri vergi daha fazla olacaktır. Bu durumdaki yayıncıların Mali Müşavirlerden muhasebe hizmeti alması gerekir.

Onyfans Vergi Cezası

2019,2020, 2021,2022, 2023 yıllarında Onlyfans’tan para kazanan kişiler çeşitli vergi cezaları ile karşı karşıya kalabilirler. Vergi ödemelerini yapmamış kişilere Maliye Bakanlığı bazı yazılar göndermektedir. İzaha Davet, Vergi incelemesi gibi süreçler uygulanmaktadır.  İzaha Davet ve Vergi İncelemeleri ödenmemiş vergiler, kanuni süresinde verilmemiş beyanlar gibi süreçleri kapsamaktadır.  Zamanında ödenmemiş vergiler için gecikme zammı, hiç beyan edilmemiş vergiler için vergi cezaları hesaplanır. Söz konusu yazılar tebliğ edildiğinde konuda Uzman Mali Müşavirler ile çalışmanız gerekir.

Onlyfans Vergi Danışmanlığı için,

info@dijitalmuhasebem.com

0532 321 26 10