Airbnb Vergi Açılışı

Airbnb dünya çapında konaklamalara aracılık yapan bir şirkettir.  Ev sahipleri , kiralayacakları daireleri airbnb sitesine yükleyerek turizm konaklamasına açmaktadır.  Evlerini düzenli bir şekilde turizm amaçlı kiralayanlar için bu ticari bir gelir haline dönüşür. 2023 kasım ayında çıkan 7464 sayılı “ KONUTLARIN TURİZM AMAÇLI KİRALANMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”  ile kendilerine ait veya kiralık dairelerini kiraya veren kişiler hakkında yasal mevzuat oluşturulmuştur.

Kısa Süreli Kiralanan Dairelerin Vergisel Durumu

Evlerini turizm amacı ile kendileri  veya Airbnb. Booking.com ve buna benzer platformlar aracılığı ile kiraya verenler vergi açılışı yaptırmalıdır.  Kiralanan daireleri ile ticari gelir elde eden kişiler için Nace kodu 55.20.03 “Kendine ait veya kiralanmış mobilyalı evlerde bir aydan daha kısa süreli olarak konaklama faaliyetleri “ dir. Söz konusu nace kodu maliye bakanlığına ait bir tasnif biçimidir.

Airbnb Tarzı Dairesini Kiralayan Kişilerin Ödeyeceği Vergiler Nelerdir?

Turizm amaçlı dairesini kiraya veren kişiler, Gelir Vergisi, KDV, , Damga Vergileri, Stopaj gibi vergileri öderler.

Kısa Süreli Konaklama Yapılan Daireler İçin Kdv Oranı % Kaç ?

Airbnb tipi kiralamalar için özel bir kanun yapıldığından bu yerler konaklama tesisi sayılmamaktadır. Otellerde %10 olan Kdv oranı,  dairelerini kısa süreli turizm amaçlı kiraya verenler açısından %20 Kdv olarak uygulanır.  Dairelerini kiraya veren vergi açılışı yapan kişiler e fatura düzenlemelidir. Faturalar , airbnb, booking.com vb şirketlere değil, hizmeti alan dairede konaklayan kişilere kesilmelidir.

Kısa Süreli Konaklama Yapılan Yerlerin Konaklama Vergisi Karşısındaki Durumu

 Konaklama vergisi, tesis, otel, pansiyon fark etmeksizin, konaklama yapılan tüm durumları kapsamaktadır. Dairelerini kiraya veren kişiler, kdv hariç matrah üzerinden %2 oranında konaklama vergisi hesaplayıp maliyeye ödemelidir. 

Türkiye’nin her yerinden Airbnb Kısa Süreli Kiralık dairesi olup gelir elde eden kişiler için şirket açılışınızı bir iş gününde gerçekleştiriyoruz.