Şahıs Şirketi Kurmak

Şahış şirketi kurmak ve kendi işinin sahibi olmak hem düşük maliyetli hem de işlemlerin hızlı  ve kolay tamamlanması nedeni ile en çok tercih edilen şirket türüdür. Diğer şirket türlerine göre hem açılışı hem de kapanışı daha kolay ve daha kısa sürede gerçekleşmektedir.

Küçük ya da Orta ölçekli bir işletme kurmak istenildiğin de en çok akla gelen şirket türü şahıs işletmesidir. İlerleyen dönemlerde işlerin büyümesi ve daha gelişmesi ile diğer şirket türleri olan Limited Şirket ve Anonim Şirket türlerine çevrilebilmektedir. (Şahıs işletmesini kapatıp diğer şirket türleri kurulabilmektedir.)

Şahıs şirketleri için sermaye gerekmemektedir.

Şahıs işletmesi kurulabilmesi için gerekli olan evraklar ve aşamaları şu şekildedir;

 • Şahıs şirket sahibi olacak kişinin kimlik önyüz görseli. (T.C. Kimlik numarası bulunmalıdır.)
 • Şahıs şirketinin kurulacağı açık adres ( kira kontratı var ise kira kontratı görseli , ikametgah adresinde kurulacak ise ikametgah belgesinde görünen açık adres).
 • Yapılacak işin tanımı (Yapılacak işe uygun Faaliyet-Nace Kodu seçimi yapılacaktır.)
 • İşe başlama tarihi (şahıs şirketi açılış tarihi)

Bu bilgilerin ve evrakların bildirimine ve teslimine istinaden şahıs şirketinizin kuruluş aşamasına geçilecek olup Vergi Dairesinin onayına istinaden tahmini 1 gün içerisinde açılış işlemleri tamamlanmakta ve Vergi Levhanız oluşturulmaktadır.

Bu aşamalar tamamlandıktan ve Vergi Levhanız çıkarıldıktan sonra artık fatura kesmeye başlayabilirsiniz. İsterseniz vergi levhanız ve diğer ilgili evraklar ile birlikte Maliye anlaşmalı bir Matbaadan kağıt fatura bastırabilir , yazarkasa kullanacak iseniz yazarkasa alabilir , e-fatura ya da e-arşiv fatura kullanacak iseniz ilgili sistemlere kayıt olabilir , kullanabilir ve faturalarınızı kesebilirsiniz.

Noterden imza beyannamesi çıkarabilirsiniz. (Bazı iş kollarında sözleşme yapılması aşamasında imza beyannamesi istenebilmektedir.)

Aylık olarak kesmiş olduğunuz faturaları , yazarkasa kullanıyor iseniz yazarkasa gün sonu raporlarını , alış fatura ve fişlerinizi muhasebecinize teslim ederek aylık beyannamelerinizin oluşmasını sağlayabilirsiniz. Şirket kuruluşu aşamasından itibaren bir Mali Müşavir ile anlaşılmalı ve ilgili beyannamelerinizin verilmesi sağlanmalıdır. Verilmeyen beyannamelerin cezası bulunmaktadır.

ŞAHIS ŞİRKETİ KURMAK İSTEYEN GİRİŞİMCİNİN ÖDEMESİ GEREKLİ OLAN VERGİLER

 • GELİR VERGİSİ-GEÇİCİ VERGİ

Gelir vergisi her yıl elde edilen safi kazanç üzerinden ve aşağıda belirtilen vergi dilimlerine istinaden ödenmesi gereken vergi türüdür. 2 Taksit halinde ödenebilir , ilk taksit Mart ayı içerisinde 2. Taksit Temmuz ayı içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Geçici vergi ise ilgili dönem içerisinde 3 er aylık dönemler halinde beyan edilip ödenmesi şeklinde olan bir vergi türüdür.

Geçici vergi her yıl Mayıs-Ağustos-Kasım-Şubat aylarında beyan edilip ödenmektedir. İlgili dönem içerisinde ödenen geçici vergiler Yıllık Gelir Vergisinden mahsup edilmekte yani düşülmektedir.

2022 YILI VERGİ DİLİMLERİ;

32.000 TL’ye kadar %15

70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası için %20

170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası için %27

880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL, fazlası için %35

880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL, fazlası için %40

 • KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV)

Katma Değer Vergisi her ay beyan edilen ve son ödeme tarihi ayın 26. Günü olan vergi türüdür. Satış faturalarınızda ya da fişlerinizde bulunan kdv vergi toplamı alış fatura ya da fişlerinizde bulunan kdv vergi toplamından büyük ise aradaki fark kadar Katma Değer Vergisi ödersiniz. Satış faturalarınızda ya da fişlerinizde bulunan kdv vergi toplamı alış fatura ya da fişlerinizde bulunan kdv vergi toplamından küçük ise Katma Değer Vergisi ödemez sadece beyanname damga vergisi ödersiniz ayrıca aradaki fark kadar olan tutar Devreden Katma Değer vergisi olarak bir sonraki aya devreder.

 • MUHTASAR BEYANNAME (STOPAJ VERGİSİ)

Ödenmesi gereken stopaj vergisi muhtasar beyanname ile düzenlenir. Aylık sgk lı işçi çalışıyor ise aylık olarak sgk lı işçi çalışmıyor ise 3 aylık olarak beyan edilip ödenir. İsteğe bağlı olarak aylık olarak ta beyan edilip ödenebilir işyeri açılış aşamasında bildirimi yapılmaktadır. Kira stopajı , Mali Müşavir Makbuzu , Avukatlık makbuzu, sgk lı çalışan personellerin gelir vergisi kesintileri vb. evraklarda stopaj bulunduğundan beyan edilip ödenmesi gerekmektedir. Kira stopajı , Mali Müşavir Makbuzu ve Avukatlık Makbuzların da %20 stopaj bulunmaktadır.Net ödenen kira tutarı Brüt kira tutarına çevrilip %20 stopaj hesaplanmaktadır.

29 YAŞ ALTI VE DAHA ÖNCE VERGİ MÜKELLEFİ OLMAYANLARIN DURUMU

29 Yaş altında olup daha önce vergi mükellefiyeti tahsis ettirmemiş olan gerçek kişiler Genç Girişimci Kazanç İstisnasından yararlanabilmektedirler. Şahıs işletmesi açılışı yapılıp vergi levhası oluştuktan sonra Mali Müşaviriniz Genç Girişimci Kazanç İstisnasından yararlanabilmeniz için gerekli olan yazışmaları yapabilir , Vergi Dairesin den Genç Girişimci Kazanç İstisnası olumlu yazısını alabilmektedir. Alınan olumlu yazı ve Mali Müşavirinizin hazırlamış olduğu dilekçe ile işletmenin açılmış olduğu adreste bulunan Sgk Merkezlerine gidilip imzalı olarak evrakların teslimi gereklidir. Genç Girişimci Kazanç İstisnasının girişimcilere önemli kazançları bulunmaktadır. Bu kazançlar şu şekilde sıralanmaktadır.

 • 1 yıl boyunca Bağkur Desteği (Bağkur ücreti 2022 yılı için aylık 1726,38 TL)
 • 3 Vergilendirme dönemi boyunca 75.000 TL safi kazanç desteği (75.000 TL Safi net kazanca kadar gelir vergisi ödenmeyecektir.) 2022 yılı vergilendirme dönemi 75.000 TL kazanç sağlanmasına istinaden ödenmesi gereken gelir vergisi toplamı 13.750 TL dir.Her yıl Maliye Bakanlığının belirlediği oranlarda ödenmesi gereken vergi toplamı değişmektedir.

Genç Girişimci Kazanç İstisnasından yararlanan girişimciler adına aylık kdv beyannamesi ve diğer yukarıda belirtmiş olduğumuz beyannameler verilmeye devam edilecektir. Genç Girişimci Kazanç İstisnasında belirtilen 75.000 TL kazanç istisnası Gelir Vergisi ile ilgili kısımdır. Vergilendirme dönemi 1 Ocak ile başlayıp 31 Aralık ile biten süreyi temsil etmektedir.31 Aralık tarihinde açılan işletme vergilendirme dönemi açısından 1. Vergilendirme dönemi olarak baz alınmaktadır. Bunun için senenin başında işletmeyi açmak ve Genç Girişimci Kazanç İstisnasından yararlanmak daha faydalıdır.

BEYANNAME DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

 • Katma Değer Vergisi Beyanname Damga Vergisi tutarı 87,30 TL
 • Muhtasar (Stopaj) Vergisi Beyanname Damga Vergisi tutarı 103,50 TL
 • Geçici Vergi Beyannamesi Damga Vergisi tutarı 136,00 TL

Şahıs işletmesi açılış ve sonrasında gerçekleşen işlemler için bilgiler vermeye çalıştık, şahıs şirketi kurmakla ilgileniyorsanız Şahıs Şirketi Kuruluş Formunu doldurabilirsiniz.

Bol Kazançlar dileriz.