Yazılım İhracatında Vergi Teşviki

Yurt Dışı Yazılım Hizmetlerinde Vergi İndirimi

6322 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine eklenen (ğ) bendi ile 15/6/2012 tarihinden itibaren Yurt Dışında bulunan şahıs veya şirketlere verilen mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan firmalara %50 kurumlar vergisi indirim hakkı getirilmiştir.

Yazılım Vergi İndiriminin Koşulları nelerdir?

Yazılım hizmeti yurt dışındaki bir kişiye veya firmaya verilmelidir. Hizmetten yurt içinde faydalanma olmamalıdır. Hizmeti veren şirket yazılım alanında faaliyet göstermelidir. Fatura yurt dışındaki kişi veya şirkete kesilmelidir.  

%50 Yazılım Vergi İndiriminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yurt dışına yazılım  ihracı yapılan firma ile bir sözleşme düzenlenir. Bu sözleşme Türkçeye çevrilip damga vergisi ödemesi yapılmasını öneririz.  Kesilen faturaların bedellerinin yabancı para cinsinden banka hesabınıza gelmesine dikkat ediniz.  %50 kurumlar vergisi indirim desteği sadece yurt dışı yazılım ihracında geçerli olacağı için yurt içinde yapılan işlemlere uygulanmamalıdır. Hesaplama şu şekilde yapılacaktır. Örneğin 100.000 TL yurt dışı yazılım hasılatınız var. Bunun için 40.000 TL gider ve harcama yaptınız. Kurumlar vergisi matrahınız 60.000 TL olacaktır. Yazılım hizmet ihracı yapan firmalarda bu örnekte 60.000 TL değil 30.000 TL üzerinden vergi hesaplaması yapılacaktır.

Limited şirket kurmak için bu linki tıklayabilirsiniz