Türkiye’de Yabancı Ortaklı Şirket Kuruluşu

Türkiye vatandaşlığı olmayan kişiler, Türkiye’de şirket kurabilirler. Bunun için en kolay yol, sermaye
şirketleri olan Anonim Şirket veya Limited şirket kurmaktır.


Türkiye’de şirket kuran Yabancı kişiler, Türk vatandaşları gibi işlem görmektedir. Vergi oranları gibi
konularda herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. Tek başına bir yabancı kişi Türkiye’de şirket
kurabilir. Türk bir ortakla veya başka ülke vatandaşları ortak olarak şirket kurabilir.


Türkiye’de Yabancı ortaklı şirket kurmak için gerekli evraklar nelerdir?


Türkiye’de yabancı ortaklı şirket kuruluşu için diğer tüm şirketler için gerekli olan evraklar ve yabancı
ortakla ilgili evraklar olarak iki bölümde ele almak gerekir.


Tüm Şirketlerin Kuruluş sürecinde Yapması Gerekenler :


Şirket adının belirlenmesi: Şirket unvanında yabancı kelimeler kullanabilirsiniz. En az bir faaliyet
alanının unvanda olması gerekir.


Şirket adresinin belirlenmesi : İş yeri kiralayabilir, satın alabilirsiniz. Yasal adres hizmeti veren sanal
ofislerden adres kiralayabilirsiniz.


Şirketin hangi alanda kurulacağının belirlenmesi : Şirketin unvanında bir faaliyet alanı yazılmalı.
Örneğin “Hannover Yazılım Ltd.Şti “. Şirket ana sözleşmesine yazılım işi ile uyumlu faaliyet konuları
yazılacaktır.


Şirket Ortaklarının ve sermayesinin belirlenmesi : Birkaç yabancı kişi bir arada şirket kurabilir. Bu
durumda hangi ortağın ne kadar pay alacağının belirlenmesi gerekir. Şirket müdürünün kim
olacağının tespiti gerekir. Tek ortaklı bir şirkette ortak olan kişi aynı zamanda şirket müdür olacaktır.
Limited şirket için 10.000 TL, Anonim şirket için 50.000 TL şirket sermayesi olmalıdır.


Yabancı Ortak için istenilen belgeler nelerdir?


Geçerli Pasaport , Yaşadığı ülkedeki adresini gösteren belge, bu evrakların Türkçe çevirileri yapılacak.
1 adet fotoğraf, noterden şirket kurma vekaleti, Türkçe bilmeyenler için yeminli tercüman gereklidir.


Şirket ortağı Türkiye’ye hiç gelmeden şirket kurabilir mi?


Evet kurabilir. Yaşadığınız ülkedeki Türkiye Konsolosluğuna gidip şirket kurma vekaleti verirseniz,
Türkiye’ye gelmeden şirket kurabilirsiniz. Ayrıca şirket kurulduktan sonra çıkarmanız gereken imza
sirkülerini yine konsoloslukta yapabilirsiniz.


Yabancı ortaklı şirket kuruluşu için bizi arayabilirsiniz.